Velkommen på Rønbjerg Plejecenter

Personale og ledelse vil meget gerne byde dig velkommen som kommende beboer på Hem Ældrecenter. Vi vil også gerne byde velkommen til din familie og din øvrige omgangskreds.

En stor beslutning
Det er en meget stor beslutning at skulle flytte på et ældrecenter. Mange spørgsmål trænger sig på og tanken om at skulle forlade sit hjem, kan gøre det vanskeligt at træffe dette valg.

Vores erfaring viser, at de fleste bliver meget glade, fordi bekymringer for at klare dagligdagen mindskes. Mange føler trygheden på et ældrecenter, hvor der altid er personale på arbejde og naboerne er tæt på.

Af erfaring ved vi, det er vigtig, at du stadig er aktiv, selv om du nu bor på et plejehjem, derfor arbejder vi ud fra princippet om hjælp til selvhjælp, altså du får hjælp til det, du ikke selv magter, og resten klare du selv.

Værdigrundlag Rønbjerg Plejecenter:
I et hjemligt miljø vil vi give individuel, omsorgsfuld pleje med høj grad af ligeværdighed og nærvær.

Respekt

 • Vi respekterer kollegaers ideer, holdninger og forskelligheder
 • Vi giver opbakning til kollegaers initiativer
 • Vi giver feedback
 • Vi behandler andre, som vi selv ønsker at blive behandlet
 • Vi bruger forskellighed aktivt
 • Vi forventer respekt for et højt fagligt niveau

 Ansvarlighed

 • Vi gør det, vi siger
 • Vi føler os hver især ansvarlig for at hele huset fungerer
 • Vi vokser af udfoldninger
 • Ved hjælp af fleksibilitet skaber vi størst mulig stabilitet for beboerne og bedst muligt udnyttelse af resurserne
 • Vi arbejder mod samme mål og skaber utraditionelle løsninger i fællesskab

 Omsorg

 • Vi interesserer os for hinanden
 • Vi er opmærksomme på hinandens signaler og tager hensyn

 Humor

 • Vi bruger en ligefrem omgangsform
 • Humor giver lethed og varme i kommunikationen
 • Vi bruger sort humor som aflæsningsmetode

 

Publiceret 25-11-2015