Fysisk indflytning
Indflytning og indretning af boligen varetages af dig og din familie. Ved indretningen bedes du/I være opmærksom på, at dit nye hjem også er personalets arbejdsplads. Det er derfor vigtig, at dit hjem er indrettet, sådan medarbejderne kan anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger i forbindelse med f.eks. håndtering af personløfter og køre-/bækkenstol. I bedes også være opmærksom på, at I ikke møbler på en måde, så det hindre en evt. brug af diverse hjælpemidler. 

Det er vigtig, der er tilstrækkelig belysning og denne er hensigtsmæssig installeret. Der er ikke mulighed for opkobling på Rønbjerg Ældrecenters internet. Du må i stedet selv have enten en fast- eller mobilbredbåndsforbindelse.

Velkomstsamtale
Du har ved indflytning fået en kontaktperson. Kontaktpersonen vil kort efter din indflytning aftale en dato for en velkomstsamtale, den afholder den pågældende sammen med dig og evt. din familie. I vil sammen finde ud af, hvilken hjælp du har brug for i hverdagen.

Der vil også blive lavet en administrationsaftale om hvilke ydelser, du ønsker at modtage. Dvs. om du ønsker fuld/delvis/ingen forplejning (mad) og om du ønsker tøjvask. Vi vil også gerne vide lidt om dig og din familie, hvad du har arbejdet med og hvilke interesser du har.

Medicin:
Hvis din medicin plejer at være dosispakket fortsætter dette, vi hjælper med at administrer dit medicin ved behov. Vi vil gerne, at medicinen opbevares i køkkenskabet over køleskabet.

Nødkalder:
Nødkald bevilges efter behov.

Postmappe:
Du vil få en mappe hvorpå der står Post, deri lægger vi breve og informationer til dig og din familie.

Rygepolitik:
Rygning er kun tilladt i din egen lejlighed.

Økonomi
Vi vil opfordre til, at alle faste udgifter betales over PBS. Husk du skal selv tegne en ansvars- og indboforsikring.
Vi opfordrer til, at du kun har få kontanter liggende i din lejlighed, idet vi ikke har mulighed for opbevaring af større pengebeløb.

Ledsagelse/Transport
Vi hjælper gerne med at bestille transport – men vi har ikke mulighed for at ledsage til læge, sygehus eller lignende. Der er mulighed for at benytte et frivilligt ledsager-ordning i Skive kommune, hvis andet ikke er muligt. Vi er behjælpelige med kontakten.

Fysioterapeut/ergoterapeut
Fysioterapeut/ ergoterapeut kan kontaktes ved behov for træning/hjælpemidler. Kontakten foregå gennem personalet.

Fodpleje/frisør
Der kommer både fodplejer og frisør, du kan benytte – du er selvfølgelig også meget velkommen til at beholde dine nuværende, du skal blot selv sørge for transporten.

Tandlæge
Som udgangspunkt skal du bruge egen tandlæge, du kan i særlig tilfælde evt. visiteres til omsorgstandplejen via myndighedsafdelingen.

 

Publiceret 25-11-2015